สีรีแอคทีฟ (Reactive Dyes)

สีรีแอคทีฟ (Reactive Dyes) สีรีแอคทีฟ (Reactive Dyes) คือ สีย้อมที่สามารถทำปฏิกิริยาเกิดพันธะทางเคมีกับเส้นใยในสภาวะที่เหมาะสมได้ ก่อนที่จะมีการค้นพบสีรีแอคทีฟ (Reactive Dyes) เมื่อปี ค.ศ. 1956 นั้น ส...

สีดิสเพิร์ส (Disperse Dyes)

สีดิสเพิร์ส (Disperse Dyes) สีดิสเพิร์ส (Disperse Dyes) เป็นสีที่ไม่ละลายน้ำแต่มีสมบัติกระจายได้ดี สามารถย้อมเส้นใยอะซิเตท เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ไนลอน และอะคริลิกได้ดี การย้อมจะใช้สารพา (Carrier) เพื่อช่...

สารหน่วงการติดไฟ (Flame Retardant)

ผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยฝ้ายเป็นผ้าที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากผ้าฝ้ายสามารถดูดซับเหงื่อและความชื้นจากร่างกายได้ดี ทำให้สวมใส่สบายดังนั้น ผ้าฝ้ายจึงถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มหลายชน...

Scouring agent (น้ำสบู่)

น้ำสบู่ (Scouring agent) นับว่าเป็นสารเคมีที่มีบทบาทต่อการเตรียมผ้าเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีน้ำสบู่ (Scouring agent) คงเตรียมผ้าได้ดียาก ซึ่งน้ำสบู่ (Scouring agent) จะถูกจัดอยู่ในประเภทของสารลดแรงตึงผิว ...

Enzyme (เอนไซม์)

Enzyme (เอนไซม์) คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี โดยในตัวเอ็นไซม์จะประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกรดอะมิโนที่มีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ระหว่าง 20,000 – 70,000 ซึ่งสายโซ่ของกรดอะมิโนนี้...

สารกันด่าง (Levelling Agent)

สารกันด่าง (Levelling Agent) หรือเรียกอีกอย่างว่า สารช่วยให้สีสม่ำเสมอ อาจเป็นสารที่มีประจุเป็นบวก ประจุลบ หรือไม่มีประจุ มีทั้งเป็นผงและสารละลาย อาจเป็นสารประกอบของพวกอีเทอร์ เอไมด์ หรือเอมีนก็ได้ กา...

Optical Brightening Agent (สารฟอกนวล)

Optical Brightening Agents (OBA) หรือสารฟอกนวล มีลักษณะเป็นสีย้อมชนิดหนึ่ง แต่แทนที่ระบบครอมอฟอร์ (Chromophore) ที่แสดงลักษณะของสีย้อมกลับกลายเป็นระบบของการเรืองแสงแทน มีกลุ่มที่สามารถดูดติดเส้นใยได้เ...

Silicone Softener (สารทำนุ่มจำพวกซิลิโคน)

เป็นสารให้ความนุ่มที่มีคุณภาพสูง ในอุตสาหกรรมสิ่งทอใช้ Silicone Softener สำหรับตกแต่งผ้าให้มีผิวสัมผัสที่นุ่ม, ลื่นและมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับเส้นใยได้หลากหลายชนิด เช่น Cotton, ...