23 Apr 2018

คุณนภดล จันทร์เจิม กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ คณะนายทหารและนักวิชาการกองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการทหาร..

วันที่ 20 เมษายน 2561 คุณนภดล  จันทร์เจิม กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด. ให้การต้อนรับ พ.อ.พิสิษฐ์  ผาสุก  ผอ.กผสป.พธ.ทบ.  คณะนายทหารและนักวิชาการกองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการทหาร กรมพลาธิการทหารบก เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง “นวัตกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการ์เมนต์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ณ อาคารพิสิษฐ์กรุ๊ป