22 Sep 2023

พนักงานพิสิษฐ์กรุ๊ป ร่วมบริจากสิ่งของโครงการเหลือ-ขอ

Phisit Group’s staff donated non-monetary goods to support the education of orphan at Baan Nokkamin Foundation
พนักงานพิสิษฐ์กรุ๊ป ร่วมบริจากสิ่งของให้กับโครงการเหลือ-ขอ โดยทางโครงการจะนำสิ่งของเหล่านี้ที่ได้บริจาคไปคัดแยก แล้วนำไปแจกจ่ายแก่เด็กค้อยโอกาส และจัดจำหน่ายเพื่อนำเงินรายได้มาเป็นเพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น