10 Aug 2022

พิสิษฐ์กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนโครงการ Thailand Green Design Award (TGDA) 2022

บริษัทในเครือ พิสิษฐ์กรุ๊ป มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเป็นผู้สนับสนุน โครงการ Thailand Green Design Award (TGDA) 2022 ซึ่งเป็นการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ

ในปีนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ.ศูนย์การค้าสยามพารากอน  โดยมี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้ให้กียรติเป็นประธานในพิธี ทางคุณต่อพันธุ์ พิสิษฐ์กุล และคุณศรศรี วิวัฒนาการ ได้เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก ดร.จงรัก ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของโครงการ